Portfolio

Portfolio

Lopende en afgeronde opdrachten van Sidekick Project Support

Opdrachtgever Opdracht
Transport & Environement (Brusselse NGO) Technische consultancy en optreden als vertegenwoordiger van T&E in internationale bijeenkomsten voor de ontwikkeling van een nieuwe testprocedure voor personenwagens (WLTP)
Europese Commissie, DG Enterprise Ondersteunende activiteiten bij de ontwikkeling van de nieuwe testprocedure voor personenwagens (WLTP), zoals de positie van de EC vertalen naar een concreet voorstel, en het beoordelen van de juistheid en consistentie van de GTR wettekst.
PON Automotive Uitwerken van een implementatieplan voor invoering van een duurzaamheidslabel voor autodealers op basis van ISO 26000
TNO Bouw & Ondergrond Coördinatie van een Europees onderzoeksproject naar de implementatie van technologieën en systemen voor autonoom rijdende voertuigen (Cybercars 2)
Regio Haaglanden Adviseren over het gebruik van aardgasbussen in relatie tot uitlaatgasemissies en CO2
TNO Industrie & Techniek Bepalen van brandstofverbruik voor drie specifieke bussen door simulatie over representatieve stadsbuscyclus
TNO Industrie en Techniek Vertaling van de rapportage over retrofit-roetfilters in het Engels
CE Delft Participeren in de studie Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Lucht en Kwaliteit, in opdracht van het MNP. Literatuurstudie naar de effecten van toekomstige biobrandstoffen op de verkeersemissies.
TU Graz Literatuurstudie t.b.v. data over emissies van mobiele machines