CV

CV

Mijn Curriculum Vitae

Download my CV as EuropassDownload my Europass CV

In vogelvlucht
In 1994 studeerde ik af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Delft. Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt als project engineer van industriële compressorinstallaties en ben ik drie jaar gedetacheerd geweest bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat om in de functie van projectleider verkeerssignaleringssystemen aan te leggen op Nederlandse snelwegen.
 
Van 1998 tot 2006 ben ik in dienst van TNO Automotive geweest, waar ik mij als onderzoeker/projectleider mij specialiseerde in uitlaatgasemissies van verkeer, en de technologie van uitlaatgas nabehandelingssystemen. De projecten waar ik in betrokken was varieerden van fundamenteel onderzoek t.b.v. emissiemodellering tot het verrichten van meetprogramma’s ter ondersteuning van emissiebeleid.
 
Door TNO werd ik binnen mijn vakgebied als expert ingezet om in- en extern advies te geven over zaken. Zo assisteerde ik bijvoorbeeld de Europese Commissie bij de onderbouwing van de Euro 6 norm voor vrachtwagens en bussen. Verder heb ik als technisch consultant de RDW ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe testprocedures voor de typekeuring van emissies.
 
Nadat ik in 2006 met mijn gezin naar het noorden van Nederland verhuisde en daarvoor mijn baan moest opzeggen wilde ik graag doorgaan met datgene waar ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen. Daarom heb ik de stap genomen om als zelfstandig consultant verder te gaan. De eerste jaren bestond mijn voornaamste opdracht uit het voor TNO coördineren van een onderzoeksproject naar de implementatie van technologieën en systemen voor autonoom rijdende voertuigen (Cybercars 2).
 
Sinds de zomer van 2010 ben ik overwegend werkzaam voor Transport & Environment als technisch consultant. Ik vertegenwoordig hen in de overleggen die plaats vinden in de WLTP werkgroep, een proces dat onder auspiciën van de Verenigde Naties moet leiden tot een wereldwijd geharmoniseerde testprocedure om emissies en brandstofverbruik vast te stellen van personenwagens en lichte bedrijfswagens.

Iddo Riemersma