Diensten

Wat ik als mijn bijdrage voor ogen heb is om ondersteuning te bieden voor specifieke onderdelen van een project waarbij mijn kennis en ervaring van pas komt. Hierbij geef ik enkele voorbeelden van rollen die ik kan vervullen:

  • Technische ondersteuning bieden met als doel mijn opdrachtgever te adviseren bij het innemen van een beleidsstandpunt;
  • Optreden als technisch expert namens een opdrachtgever in internationale werkgroepen;
  • Vanuit mijn expertise onderzoek doen, data verzamelen en een rapport schrijven dat antwoord geeft op specifieke onderzoeksvragen;
  • Uitvoeren van complexe dataverwerking en/of simulaties;
  • Coördineren van een onderzoeksproject of adviestraject.

Echter, de scope van mijn werk hoeft niet noodzakelijkerwijs tot mijn kennisgebieden beperkt te blijven. Als overall projectleider heb ik bewezen ook prima een rol te kunnen vervullen in aanverwante vakgebieden. Ik beschik namelijk over goede projectleiderskwaliteiten, ben handig met data, weet mensen te overtuigen en kan helder rapporteren in zowel Nederlands als Engels.