About

An introduction:
Mijn naam is Iddo Riemersma en sinds april 2007 run ik als zelfstandige mijn bedrijf Sidekick Project Support.

Tussen 1998 en 2006 ben ik werkzaam geweest bij TNO Automotive, waar ik mij heb ontwikkeld tot deskundige op het gebied van luchtverontreiniging door verkeer, vanuit een technisch/wetenschappelijk perspectief.

De projecten die ik daar deed hadden primair tot doel om onderzoek te verrichten op dit vlak, meestal ter ondersteuning van (milieu)beleid. Mijn klantenkring bestond dan ook voornamelijk uit overheden, variërend van lokaal tot internationaal. Zo was ik ondermeer betrokken bij de formulering van nieuwe Europese emissiewetgeving voor de Europese Commissie. In mijn functie heb ik ervaring opgedaan in het opzetten van onderzoeksprojecten, en consultancy activiteiten verricht vanuit mijn expertise.

Verder heb ik samengewerkt met andere onderzoeksinstituten binnen Europa, om kennis over emissies uit te bouwen. Voor meer informatie en een overzicht van belangrijke projecten die ik heb gedaan zie de samenvatting van mijn CV.

Tenslotte is het goed om te weten dat 10% van de omzet van Sidekick Project Support bestemd is voor goede doelen.