Welkom

Wie zit er achter sidekick?

Welkom op mijn website, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Iddo Riemersma en sinds april 2007 ben ik als zelfstandig technisch-wetenschappelijk consultant werkzaam in mijn bedrijf Sidekick Project Support.

Mijn voornaamste kennisgebieden zijn:

  • Uitlaatgasemissies van verkeer, brandstofverbruik, emissiewetgeving en luchtverontreiniging
  • Technologieën voor het terugdringen van uitlaatgasemissies, zoals katalysatoren en roetfilters
  • Rijgedrag en verkeersdoorstroming in relatie tot brandstofverbruik en emissies

De rollen die ik vervul variëren van projectleider tot het optreden als expert in internationale overleggen, en van dataverwerking tot rapporten schrijven of vertalen. Meestal betreft dit een ondersteunende en adviserende rol, vandaar de naam ‘Sidekick Project Support’.

Keywords: automotive, powertrains, transport, voertuigen, verkeer, rijgedrag, CO2, brandstofverbruik, luchtverontreiniging, emissies, wetgeving, testprocedure, testcyclus, luchtkwaliteit, katalysatoren, roetfilters, hybride voertuigen

Diensten

Waarmee kan ik u helpen?

Wat ik als mijn bijdrage voor ogen heb is om ondersteuning te bieden voor specifieke onderdelen van een project waarbij mijn kennis en ervaring van pas komt. Hierbij geef ik enkele voorbeelden van rollen die ik kan vervullen:
  • Technische ondersteuning bieden met als doel mijn opdrachtgever te adviseren bij het innemen van een beleidsstandpunt;
  • Optreden als technisch expert namens een opdrachtgever in internationale werkgroepen;
  • Vanuit mijn expertise onderzoek doen, data verzamelen en een rapport schrijven dat antwoord geeft op specifieke onderzoeksvragen;
  • Uitvoeren van complexe dataverwerking en/of simulaties;
  • Coördineren van een onderzoeksproject of adviestraject.
Echter, de scope van mijn werk hoeft niet noodzakelijkerwijs tot mijn kennisgebieden beperkt te blijven. Als overall projectleider heb ik bewezen ook prima een rol te kunnen vervullen in aanverwante vakgebieden. Ik beschik namelijk over goede projectleiderskwaliteiten, ben handig met data, weet mensen te overtuigen en kan helder rapporteren in zowel Nederlands als Engels.

Historie

Hoe Sidekick is ontstaan?

Tussen 1998 en 2006 ben ik werkzaam geweest bij TNO Automotive, waar ik mij heb ontwikkeld tot deskundige op het gebied van luchtverontreiniging door verkeer, vanuit een wetenschappelijke achtergrond. De projecten die ik daar deed hadden primair tot doel om onderzoek te verrichten op dit vlak, meestal ter ondersteuning van milieubeleid. Mijn klantenkring bestond dan ook voornamelijk uit nationale en internationale overheden. Zo was ik onder meer betrokken bij de formulering van nieuwe Europese emissiewetgeving voor vrachtwagens in opdracht van de Europese Commissie.

In mijn functie bij TNO heb ik ervaring opgedaan in het opzetten van onderzoeksprojecten, en consultancy activiteiten verricht vanuit mijn expertise. Verder heb ik samengewerkt met andere onderzoeksinstituten binnen Europa, om kennis over emissies te bundelen. Voor meer informatie en een overzicht van belangrijke projecten verwijs ik graag naar mijn CV.

In de zomer van 2006 verhuisde ik met mijn gezin naar het rustieke Zwiggelte in Drenthe. Reden daarvoor was dat wij de drukke Randstad graag wilden verlaten, en op zoek zijn gegaan naar een plek met rust en ruimte. Toen mijn vrouw Sonja een interessante baan kreeg aangeboden bij de NAM in Assen hebben we de sprong gewaagd. Dit ondanks het feit dat ik het erg goed naar mijn zin had in mijn toenmalige baan. Omdat ik graag wilde doorgaan met datgene waar ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen, heb ik de stap genomen om als zelfstandig consultant verder te gaan. Tegelijkertijd biedt een eigen bedrijf mij de flexibiliteit om naast mijn werk ook zorg te dragen voor onze kinderen en het verbouwen van onze boerderij.

Tenslotte is het goed om te weten dat 20% van de bruto omzet van Sidekick Project Support bestemd is voor goede doelen. Dit doe ik vanuit het besef dat ik als christen ruimhartig wil delen met diegenen die het minder hebben in de wereld. Met name organisaties gericht op het geven van kansen aan kinderen in ontwikkelingslanden kunnen rekenen op mijn warme steun. Voorbeelden van doelen die ik ondersteun zijn Compassion, Hart voor Haïti, Cherith International, Stop Poverty, Harvest India, Youth with a Mission.

Cliënten

Een selectie van bedrijven waarvoor ik heb gewerkt

CV

Mijn Curriculum Vitae

Download my CV as EuropassDownload my Europass CV
In vogelvlucht In 1994 studeerde ik af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Delft. Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt als project engineer van industriële compressorinstallaties en ben ik drie jaar gedetacheerd geweest bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat om in de functie van projectleider verkeerssignaleringssystemen aan te leggen op Nederlandse snelwegen.   Van 1998 tot 2006 ben ik in dienst van TNO Automotive geweest, waar ik mij als onderzoeker/projectleider mij specialiseerde in uitlaatgasemissies van verkeer, en de technologie van uitlaatgas nabehandelingssystemen. De projecten waar ik in betrokken was varieerden van fundamenteel onderzoek t.b.v. emissiemodellering tot het verrichten van meetprogramma’s ter ondersteuning van emissiebeleid.   Door TNO werd ik binnen mijn vakgebied als expert ingezet om in- en extern advies te geven over zaken. Zo assisteerde ik bijvoorbeeld de Europese Commissie bij de onderbouwing van de Euro 6 norm voor vrachtwagens en bussen. Verder heb ik als technisch consultant de RDW ondersteund in de ontwikkeling van nieuwe testprocedures voor de typekeuring van emissies.   Nadat ik in 2006 met mijn gezin naar het noorden van Nederland verhuisde en daarvoor mijn baan moest opzeggen wilde ik graag doorgaan met datgene waar ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen. Daarom heb ik de stap genomen om als zelfstandig consultant verder te gaan. De eerste jaren bestond mijn voornaamste opdracht uit het voor TNO coördineren van een onderzoeksproject naar de implementatie van technologieën en systemen voor autonoom rijdende voertuigen (Cybercars 2).   Sinds de zomer van 2010 ben ik overwegend werkzaam voor Transport & Environment als technisch consultant. Ik vertegenwoordig hen in de overleggen die plaats vinden in de WLTP werkgroep, een proces dat onder auspiciën van de Verenigde Naties moet leiden tot een wereldwijd geharmoniseerde testprocedure om emissies en brandstofverbruik vast te stellen van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Iddo Riemersma

Portfolio

Lopende en afgeronde opdrachten van Sidekick Project Support

Opdrachtgever Opdracht
Transport & Environement (Brusselse NGO) Technische consultancy en optreden als vertegenwoordiger van T&E in internationale bijeenkomsten voor de ontwikkeling van een nieuwe testprocedure voor personenwagens (WLTP)
Europese Commissie, DG Enterprise Ondersteunende activiteiten bij de ontwikkeling van de nieuwe testprocedure voor personenwagens (WLTP), zoals de positie van de EC vertalen naar een concreet voorstel, en het beoordelen van de juistheid en consistentie van de GTR wettekst.
PON Automotive Uitwerken van een implementatieplan voor invoering van een duurzaamheidslabel voor autodealers op basis van ISO 26000
TNO Bouw & Ondergrond Coördinatie van een Europees onderzoeksproject naar de implementatie van technologieën en systemen voor autonoom rijdende voertuigen (Cybercars 2)
Regio Haaglanden Adviseren over het gebruik van aardgasbussen in relatie tot uitlaatgasemissies en CO2
TNO Industrie & Techniek Bepalen van brandstofverbruik voor drie specifieke bussen door simulatie over representatieve stadsbuscyclus
TNO Industrie en Techniek Vertaling van de rapportage over retrofit-roetfilters in het Engels
CE Delft Participeren in de studie Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Lucht en Kwaliteit, in opdracht van het MNP. Literatuurstudie naar de effecten van toekomstige biobrandstoffen op de verkeersemissies.
TU Graz Literatuurstudie t.b.v. data over emissies van mobiele machines
Publicaties

Publicaties waar ik een bijdrage aan heb geleverd

ICCT
tepublicatire
eg
  • Development of a World-wide Harmonised Light duty driving Test Procedure (WLTP). Bekijk publicatie.
autovisieklein
unece
  • Publicaties, presentaties en voorstellen die namens T&E als input voor WLTP zijn gemaakt staan op de UNECE website.

Contact

Ik hoor graag wat ik voor u kan betekenen.

Email: iddo@sidekickprojects.nl

Telefoon: 0593-565362 (vast) of 06-48665239 (mobiel)

Skype iddo.riemersma